Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ
AdobeStock_239982642.jpeg

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019

   Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991r. Zainicjowany został przez WHO/EURO. Pierwszą sieć szkół utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim. Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., a od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Aktualna liczba przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce (stan na grudzień 2019 r.) to 3223 placówek. Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno było ustalić jedną definicję SzPZ. Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżnicowane podejście i różnorodne modele SzPZ., dlatego każdy kraj wypracowuje swój model w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń, model który się stale rozwija i ulega modyfikacjom. Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola. Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest 131 placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze. Nasza obecność datuje się od początku XXI wieku, kiedy to uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach szkoły promującej zdrowie w roku szkolnym 2018/2019

   „Znajdź w sobie moc” to hasło obowiązujące nas w roku szkolnym 2018/2019. Dotyczyło podejścia młodzieży do pokonywania trudności dnia codziennego i sposobów ich rozwiazywania. Wyciągnięte wnioski z obserwacji przeobrażeń cywilizacyjnych, wyniki badań naukowych, a także bezpośrednie obserwacje i doświadczenie w pracy z młodzieżą wytyczyły drogę naszego postepowania w minionym roku szkolnym. Ujęcia pojęcia szkoły w działalności „Szkoły Promującej Zdrowie” mogłoby sugerować, że jest to tylko praca nauczycieli, ale w naszym przypadku jest to skoordynowana i przemyślana współpraca zarówno nauczycieli, wychowawców jak i pozostałych pracowników Ośrodka. Podjęte działania realizowane były zgodnie z przygotowanym wspólnie planem działań.

Zrealizowano;

 1. Tematy w ramach godzin wychowawczych.
 2. Warsztaty dotyczące zagadnień zdrowia psychicznego (06.02.2019, 06.03.2019, 03.04.2019, 15.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019, 12.06.2019).
 3. Zajęcia aktywizujące i wspierające ucznia w działaniach na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej; jazda na rolkach, łyżwach, rowerze połączona z parkurem rowerowym oraz siłownią plenerową, badminton i tenis stołowy, zajęcia na basenie, nordic walking, kręgle. Na bieżąco przez cały rok szkolny. Rodzaj zajęć uzależniony od pory roku.
 4. Zajęcia z szeroko pojętej turystyki rowerowej 11-to krotnie, w tym jeden rajd nocny i jeden trzydniowy. Zajęcia łączące przyjemność jazdy na rowerze z edukacją ekologiczną, przyrodniczą, historyczną i zdrowotną.
 5. Zajęcia z zapasów, w których wychowanki nabywały m.in. umiejętności wyładowania w sposób bezpieczny i kontrolowany frustracji oraz negatywnych emocji, a także podstawy samoobrony. Zajęcia odbywały się cyklicznie (w soboty).
 6. Zajęcia o charakterze aerobowym, w zależności od pory roku na sali gimnastycznej przy muzyce (fitness) lub w plenerze. Zajęcia odbywały się cyklicznie zgodnie z dziennikiem zajęć.
 7. 16 października wzięliśmy udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca.
 8. 23 listopada, zespół matematyczno-przyrodniczy przeprowadził Międzyośrodkowy konkurs „Las wita Was”, w którym zawarte były m.in. treści dotyczące kształtowania postaw ekologicznych oraz występowania współzależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem.
 9. Zajęcia dotyczące „bezpiecznego Internetu” oraz racjonalnego korzystania ze środków masowego przekazu na bieżąco prowadzone przez nauczyciela informatyki.
 10. W ramach profilaktyki antynikotynowej wychowanki uczestniczyły w pogadankach na temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia papierosów.
 11. W ramach zagadnień dotyczących zdrowia a racjonalnego żywienia nauczyciele gastronomii przeprowadzili w klasach branżowych zajęcia na temat najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowywania posiłków oraz najczęściej popełnianych błędów żywieniowych – prawidłowy sporządzony, zbilansowany jadłospis (11.12.2018, 29.05.2019).
 12. W ramach profilaktyki raka piersi, każda z wychowanek na lekcjach informatyki opracowała prezentację komputerową dotyczącą nowotworów piersi.
 13. Zajęcia praktyczne przeprowadzone przez Panie z Fundacji „Amazonki – Łódź Centrum” (14.05.2019) polegające na nauce samobadania piersi.
 14. Zajęcia praktyczne w mobilnym mammobusie (25.05.2019), podczas których wychowanki zostały zapoznane z badaniem mammograficznym.
 15. Tydzień Promocji Zdrowia (01-05.04.2019). Podjęte działania:
  • udział w wiosennych biegach przełajowych w Łagiewnikach poprzedzających tydzień promocji zdrowia (20.03.2019).
  • przeprowadzony szkolny konkurs (teoria + praktyka) w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej (02.04.2019).
  • rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację komputerową dotyczącą profilaktyki raka piersi.
  • przeprowadzony międzyośrodkowy konkurs „Wiedzy o Zdrowiu” (05.04.2019).
  • szkolny konkurs na logo „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Wnioski do dalszej pracy: Kontynuacja działań z uwzględnieniem priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2019/2020.

Koordynator działań Szkoły Promującej Zdrowie

Tomasz Cienkus

 

Zobacz zdjęcia:

Ostatnie aktualności

„Brawa Dla Was”

07-04-20 17:12

   We wtorek, 7 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia, tegoroczny ma jednak szczególny charakter: trwa pandemia koronawirusa, a lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pozostali...

Więcej

Wypoczynek letni 2020

15-03-20 18:21

    Rokrocznie, w trosce o zapewnienie zdrowia psychofizycznego naszych wychowanek oraz należnego im odpoczynku po zakończeniu roku szkolnego, podejmujemy działania przygotowujące letni...

Więcej

Anytruk 2020

28-02-20 20:03

XXII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH     Dnia 28 lutego 2020 roku w naszym ośrodku odbył się już XXII Przegląd Małych Form Teatralnych. W tym roku tematem przewodnim były „Kubusiowe...

Więcej

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.