Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

   Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991r. Zainicjowany został przez WHO/EURO. Pierwszą sieć szkół utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim. Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., a od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Aktualna liczba przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce (stan na grudzień 2019 r.) to 3223 placówek. Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno było ustalić jedną definicję SzPZ. Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżnicowane podejście i różnorodne modele SzPZ., dlatego każdy kraj wypracowuje swój model w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń, model który się stale rozwija i ulega modyfikacjom. Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola. Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest 131 placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze. Nasza obecność datuje się od początku XXI wieku, kiedy to uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

   Już po raz X odbył się Nocny Rajd Rowerowy organizowany wspólnie przez MOW nr 3 w Łodzi i Łódzki klub Turystów Kolarzy PTTK. Rajd miał charakter turystyczno-poznawczy, a celem było nocne pokonanie łódzkich ścieżek rowerowych w sposób bezpieczny i atrakcyjny.
    Na trasę o godz. 21.30 wyruszyło 14 wychowanek MOW nr 3, trójka opiekunów (Dorota Juszczak, Tomasz Cienkus, Jagoda Smejda), zapalony miłośnik kolarstwa, zaprzyjaźniony z naszą placówką - Ada oraz dwóch specjalistów od kolarstwa z łódzkiego PTTK.

Tags: ,


    W dniu 14 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Panie z Fundacji „Amazonki - Łódź Centrum”. Spotkanie to było kontynuacją działań, które podjęliśmy w bieżącym roku szkolnym w związku z profilaktyką raka piersi. Przeprowadzone przez Panie zajęcia miały charakter praktyczny i były doskonałym uzupełnieniem zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej. Poza umiejętnością wykonania samobadania, „Amazonki” motywowały do pokonywania bariery strachu, lęku i stresu związanego z wykonaniem działań (badań) zmierzających do wczesnego wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w organizmie mogących mieć następstwa onkologiczne.


    W dniu 25 maja podczas obchodów w łódzkiej Manufakturze święta pielęgniarek i położnych mieliśmy okazję zapoznać się z badaniem mammograficznym przeprowadzanym w mobilnym mammobusie. Diagnostyka obrazowa, która trwa zaledwie kilka minut jest gwarantem wykrycia wczesnych i nie tylko zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim. Świadomość regularnych badań, stałej obserwacji naszego ciągle zmieniającego się ciała oraz wiedza gdzie i jak się leczyć pozwoli uniknąć bądź zminimalizować skutki poważnych zachorowań.

    Na przełomie roku szkolnego 2018/2019, na lekcjach informatyki pod opieką Pani Krystyny Łomott uczennice naszego Ośrodka uczestniczyły w wewnątrzszkolnym konkursie na opracowanie prezentacji komputerowej dotyczącej profilaktyki raka piersi. Jednocześnie ucząc się obsługi komputera zdobywały, poszerzały i utrwalały wiedzę z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania tej najczęściej występującej wśród kobiet chorobie nowotworowej.

Ostatnie aktualności

Światowy Dzień Serca

06-10-20 20:12

   Światowy Dzień Serca - święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca z udziałem i przy współfinansowaniu WHO, UNESCO i UNICEF-u.

Więcej

„Brawa Dla Was”

07-04-20 17:12

   We wtorek, 7 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia, tegoroczny ma jednak szczególny charakter: trwa pandemia koronawirusa, a lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pozostali...

Więcej

Wypoczynek letni 2020

15-03-20 18:21

    Rokrocznie, w trosce o zapewnienie zdrowia psychofizycznego naszych wychowanek oraz należnego im odpoczynku po zakończeniu roku szkolnego, podejmujemy działania przygotowujące letni...

Więcej

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.