Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ
AdobeStock_184105340.jpeg

Doradztwo zawodowe

 Doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

   Podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi to dziewczęta w wieku 13-18 lat. W placówce zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu, ich pobyt w Ośrodku nie jest dobrowolny. Wychowanki często mają opóźnienia szkolne. Wiele z nich szkoły po prostu nie lubi, bo jest w niej trudno, bo nie przepadają się uczyć, bo po co im ta wiedza? Często brakuje im wzorców pracy i nauki. W dotychczasowym środowisku nauka, wiedza, praca czy uzyskany zawód nie stanowiły jakiejkolwiek wartości.

   Czy zatem doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ma sens? Czy warto dokładać, w i tak wypełniony zajęciami dzień, kolejne lekcje, z kolejnym specjalistą, jakim jest doradca zawodowy?

   Z mojego doświadczenia pracy z wychowankami wynika, iż doradztwo zawodowe dla nich samych może być ciekawym doświadczeniem, kiedy odkrywają siebie, swoje możliwości. Kiedy poznają świat wokół, który składa się tak licznych zawodów, których wcześniej nie dostrzegały.

   Doradztwo zawodowe rozumiane jako „pomoc w budowaniu ścieżki kariery szkolnej i zawodowej, pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu lub pracy, świadczona w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę sytuacji zdrowotnej ucznia, jego możliwości, zainteresowań i predyspozycji, a także jako informacja zawodowa, wskazówki, sugestie lub instrukcja” (Jolanta Rafał-Łuniewska ”Doradztwo zawodowe w szkole”) pozwala na indywidualne podejście do każdej z podopiecznych, a w zestawieniu z doświadczeniem w pracy, na właściwy dobór tematów, zajęć oraz adekwatnej metody.

   Z mojego doświadczenia wynika, iż młodsze wychowanki, te które pozostaną dłużej w placówce, lub mają perspektywę opuszczenia placówki przed uzyskaniem pełnoletniości, potrzebują zupełnie innej pomocy niż te, które przygotowują się do procesu usamodzielnienia, czyli do własnej pełnoletniości i opuszczenia placówki jako osoby dorosłe.

   Dlatego też doradztwo jest niejako naturalnie podzielone na dwa etapy, a wyznacznikiem jest wiek, nie szkoła, do której chodzą. Bowiem nie jest to rzadkością, iż w szkole podstawowej są uczennice, które kończą 18 lat.

   Pierwszy etap doradztwa – dla wychowanek do 16-17 roku życia (granica jest płynna w zależności od indywidualnej dojrzałości podopiecznej). Zdecydowanie większy nacisk należy położyć na samopoznanie, zainteresowania, pasje, rozpoznanie własnych możliwości, mocnych stron i ograniczeń. Jest czas na rozwój, na pokonanie pewnych barier, na wyrównanie braków edukacyjnych. To jest również dobry czas na zapoznanie podopiecznej z możliwościami kształcenia, z systemem edukacji w Polsce. Niestety dziewczęta często nie widzą różnicy między szkołami ponadpodstawowymi, czasem nawet nie wiedzą jakie to szkoły. To doskonały czas na udział w zajęciach dodatkowych w różnych dziedzinach, zgodnie z ich zainteresowaniami czy talentem. Czasami wystarczy udział w zajęciach dodatkowych z przedmiotu, który sprawia problem, aby pokonać własną niewiedzę i lęki. Czasem jednorazowy udział w zajęciach sportowych pozwoli na obudzenie ducha walki. Dlatego warto poza indywidualnymi spotkaniami korzystać z oferty zajęć oferowanych przez inne osoby w placówce. Bardzo ciekawe i owocne bywają spotkania z „ludźmi z pasją”. Niekoniecznie muszą być to gwiazdy „dużego formatu”, wystarczy rozejrzeć się wokół i poszukać pasjonatów, którzy zechcą zrazić swoją pasją innych. Zwykle takim osobom nie szkoda czasu, aby mówić i pokazać to, co sami bardzo kochają. Patrzmy wokół i korzystajmy z zasobów, które są blisko. Może historyk jest kolekcjonerem, może matematyk kocha góry, a może sąsiad codziennie pokonuje swoją niepełnosprawność i ma moc zarażania swoją niezależnością innych. Z doświadczenia pracy z wychowankami wiem, że najlepsze nawet prezentacje, ćwiczenia nie są tyle warte, co przykłady innych ludzi, bowiem one są zawsze prawdziwe i autentyczne.

   Na szczególną uwagę doradcy zawodowego zasługują wychowanki, które mają lat 17 – 18. To te, które przygotowują się do opuszczenia placówki i do swojej dorosłości. Często towarzyszy im lęk o własną przyszłość. Wiele z nich w swojej dorosłości będzie mogło liczyć tylko na same siebie. Często nie wierzą we własne siły, mają negatywne wzorce, towarzyszy im bezradność w podejmowaniu decyzji. Wkraczają w dorosłość bez pomysłu na swoją aktywność zawodową i edukacyjną. Dlatego ważne jest, aby doradztwo zawodowe było integralną częścią ich procesu usamodzielnienia i oddziaływań wychowawczych przygotowujących je do dorosłości. Dziewczęta w chwili osiągnięcia pełnoletniości są na różnym etapie edukacyjnym, ale zawsze udaje się określić dalszą ścieżkę edukacyjną, znaleźć szkołę zgodną z jej oczekiwaniami i możliwościami.

   Te prawie dorosłe dziewczyny często niemal paraliżuje lęk na samą myśl o samodzielnym spotkaniu z urzędnikiem czy potencjalnym pracodawcą. Warto im pomóc w przygotowaniu się do wizyty w Urzędzie Pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez choćby przećwiczenie scenek, przez obejrzenie filmów, rozmowę na temat stroju i makijażu adekwatnego na wizytę w urzędzie a zwłaszcza na rozmowę z potencjalnym pracodawcą. Jeśli to możliwe, warto wybrać się z podopieczną do urzędu, czy też umożliwić spotkanie z przedsiębiorcami. Z mojego doświadczenia wynika, iż dziewczęta często po wejściu do urzędu czy też spotykając osoby spoza placówki np. pracodawców, często tracą pewność siebie. Świadomość, iż obok jest doradca zawodowy lub inna znana im osoba, zwykle dodaje im to otuchy i pozwala na swobodniejsze poruszanie się w nowej sytuacji.

   Doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest zatem bardzo ważnym elementem, ale tylko elementem w całym procesie wychowawczym, edukacyjnym i przygotowującym do usamodzielnienia wychowanki. Ważne, aby doradca zawodowy współpracowała zarówno z psychologiem, pedagogiem jak i wychowawcą klasy oraz grupy. Wszystkie te osoby wspólnie działając, uzupełniają się. Co pozwala na pełniejszą pomoc wychowance, na kompleksowe przygotowanie jej do samodzielności. Niedopuszczalne jest, aby doradca zawodowy tworzył z podopieczną ścieżkę edukacyjno - zawodową, której nie popierają i nie akceptują wychowawcy czy rodzice wychowanki.

   Uważam, iż doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nie tylko ma sens, ale jest bardzo ważnym elementem w procesu edukacyjno - wychowawczego oraz procesu usamodzielnienia wychowanki. Stanowi ich integralną część, bez której samorozwój wychowanki nie był by pełen. Bez której przyszłość zawodowa mogłaby jawić się jako trudniejsza niż jest, bez której przyszłość zawodowa nie miałaby aż tylu możliwości.

                Renata Dziadycz                                                                        

Tags:

Ostatnie aktualności

„Brawa Dla Was”

07-04-20 17:12

   We wtorek, 7 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia, tegoroczny ma jednak szczególny charakter: trwa pandemia koronawirusa, a lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pozostali...

Więcej

Wypoczynek letni 2020

15-03-20 18:21

    Rokrocznie, w trosce o zapewnienie zdrowia psychofizycznego naszych wychowanek oraz należnego im odpoczynku po zakończeniu roku szkolnego, podejmujemy działania przygotowujące letni...

Więcej

Anytruk 2020

28-02-20 20:03

XXII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH     Dnia 28 lutego 2020 roku w naszym ośrodku odbył się już XXII Przegląd Małych Form Teatralnych. W tym roku tematem przewodnim były „Kubusiowe...

Więcej

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.