Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką o charakterze resocjalizacyjnym.
Pobyt w placówce resocjalizacyjnej ma z założenia charakter przejściowy. Placówki resocjalizacyjne zapewniają nieletnim opiekę całodobową, co jednak nie jest tożsame z opieką całkowitą i nie zastępuje funkcji rodziny naturalnej dziecka. Pomimo, że wychowanka jest umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na podstawie postanowienia sądu to nie odbiera rodzicom władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

W związku z powyższym rodzice są zobowiązani do pokrywania potrzeb związanych z funkcjonowaniem córki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w kwestii potrzeb szkolnych i higienicznych (tj. zaopatrywanie w m.in. art. chemiczne, odzież, podręczniki, art. szkolne, itp.).

Rodzice są również zobowiązani do pokrywania kosztów wyżywienia – 13zł dziennie.

Koszt zakwaterowania i korzystania z mediów, opieki pedagogicznej i psychologicznej itp. ponosi placówka.

Szanowni rodzice pobyt Waszego dziecka w naszej placówce jest czasowy, zapraszamy Państwa do współpracy.
Dobro Państwa dziecka i jego prawidłowy rozwój jest naszym wspólnym celem.
Zachęcamy Państwa do kontaktu zarówno z dzieckiem jak i pracownikami placówki. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o postępach swojego dziecka, o jego sukcesach edukacyjnych i wychowawczych. Wspólnie ustalimy termin i zasady urlopowania nieletniej do domu rodzinnego.

Jeżeli chcecie Państwo wyrazić swoją opinię dotyczącą pracy placówki możecie to Państwo uczynić w formie pisemnej do Dyrektora Ośrodka.
Adres:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
91-008 Łódź; ul. Drewnowska 151

Ostatnio dodane

Statut MOW3

02-09-20 18:13

     Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi publikujemy w pliku pdf: >> Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii...

Więcej

Modułowy Plan Wychowawczo – Profilaktyczny MOW3

02-09-20 18:13

     Modułowy Plan Wychowawczo – Profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 publikujemy w pliku pdf: >> Modułowy Plan Wychowawczo – Profilaktyczny MOW nr 3 im. Marii...

Więcej

Zasady Organizacyjne MOW3

02-09-20 18:13

     Zasady Organizacyjne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi publikujemy w pliku pdf: >> ZASADY ORGANIZACYJNE Młodzieżowego Ośrodka...

Więcej

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.