• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

    Jak co roku, trzeci weekend września to dzień międzynarodowej kampanii „Sprzątania świata” organizowany w Polsce już po raz 28, tym razem pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

    W tegorocznej akcji wzięły udział uczennice klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy I branżowej pod opieką nauczycieli: p. B. Dąbrowskiej i S. Paczesnej oraz p. T. Cienkusa. Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Przeprowadzone przez nas działania obejmowały tereny miejskiego skweru przy ulicy Lutomierskiej oraz przylegających do ogrodów działkowych ścieżek osiedlowych. Akcja przyczyniła się do rozbudzenia świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz przyczyniła się do poprawy stanu sanitarno-porządkowego terenów objętych sprzątaniem.

red.: S.P.

 

sprzatanie swiata 2021sprzatanie swiata 2021 01sprzatanie swiata 2021 02sprzatanie swiata 2021 03sprzatanie swiata 2021 04