• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
   Jak w poprzednie lata, tak i w tym roku szkolnym, w naszej szkole przeprowadzono działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania czynności serca. W zajęciach wzięły udział wszystkie uczennice wraz z wychowawcami klas. Sytuacja związana z wirusem SARS-CoV-2 sprawiła, że nasuwa się zasadne pytanie o bezpieczeństwo resuscytacji podczas pandemii COVID-19. Jak prowadzić bezpieczną resuscytację? Jakie środki ostrożności przedsięwziąć? Odpowiedzi na te pytania zostały zawarte w poniższym tekście.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

RESUSCYTACJA A COVID – PROWADZIĆ, CZY NIE?

Podjęcie resuscytacji u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenie jest jedyną możliwością przywrócenia akcji serca. Nie można nie podejmować działań ratowniczych, wyłącznie ze względu na trwającą pandemię. Jest naszym obowiązkiem udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, jednak trzeba też zadbać o własne bezpieczeństwo i nie narażać się bez potrzeby. W związku z tym Europejska Rada Resuscytacji opracowała wytyczne postępowania w sytuacji epidemiologicznej COVID-19, ograniczające ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 podczas prowadzenia resuscytacji. Wytyczne te wprowadzono w kwietniu 2020 roku i obowiązują równolegle ze standardowymi wytycznymi ERC 2021.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

RESUSCYTACJA A ODDECHY RATUNKOWE PODCZAS PANDEMII COVID-190

Niezależnie od tego, czy infekcja COVID-19 jest potwierdzona, czy też nie, należy zadbać o prawidłowe zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, przez odgięcie głowy lub wysunięcie żuchwy do przodu, a w warunkach KPP przez zabezpieczenie przyrządowe dróg oddechowych. Nie należy natomiast nachylać się nad poszkodowanym w celu zbadania czynności życiowych, lecz wzrokowo ocenić oznaki krążenia oraz oddechu. W razie wątpliwości poszkodowanego należy traktować jak nieoddychającego.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

Zalecenia resuscytacji COVID sugerują, że w trakcie pandemii osoby bez przeszkolenia medycznego i niedysponujące przyrządami do wentylacji płuc, powinny rozważyć ograniczenie resuscytacji jedynie do uciskania klatki piersiowej oraz defibrylacji, jeżeli dostępny jest AED.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

Jednocześnie w przypadku dzieci oddechy ratownicze nadal są priorytetem w resuscytacji, dlatego osoby bez wykształcenia medycznego, które są przeszkolone, chcą i potrafią, powinny rozważyć wykonywanie oddechów ratowniczych w połączeniu z uciskami klatki piersiowej. Jeżeli z jakichś powodów nie chcą, mogą ograniczyć się wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

Resuscytacja podczas pandemii obejmująca wyłącznie uciski klatki piersiowej oraz defibrylację jest bezpieczna.

Jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z osobą chorującą na COVID-19, na etapie wzywania pomocy trzeba poinformować o tym dyspozytora medycznego, by ten mógł powiadomić personel medyczny o konieczności zastosowania środków ochrony indywidualnej.

Przestrzegając powyższych zaleceń, nie trzeba się obawiać o transmisję wirusa. Jeżeli jednak masz wątpliwości i uważasz, że podczas udzielania pierwszej pomocy mogło dojść do kontaktu z aerozolem z dróg oddechowych poszkodowanego, poinformuj o tym personel medyczny.

 

działania przypominające i doskonalące umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy

 

Bibliografia:

 1. Wytyczne resuscytacji 2021, Wytyczne Covid-19 PL, prc.krakow.pl (dostęp: 24.06.2021);
 2. Medycyna Praktyczna, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w czasie pandemii COVID-19, mp.pl interna, 15.12.2020 (dostęp: 24.06.2021);

 

red.: T.C.