• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
          Indywidualne konsultacje dla wychowanek Ośrodka z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu ruchu i wadami postawy.     Uświadomienie wychowankom grożących w przyszłości negatywnych konsekwencji będących skutkiem zaniedbań w zakresie ich...

 Doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym    Podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi to dziewczęta w wieku 13-18 lat. W placówce zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu, ich pobyt w...

 Zajęcia sportowe dla dziewcząt o zwiększonej skłonności do zachowań agresywnych i niskiej samokontroli. Zajęcia mają na celu: Rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia specjalistyczne Kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych Podniesienie poziomu...

     Podstawowym elementem współpracy MOW z kościołem rzymsko – katolickim jest nauczanie religii. Na poziomie lokalnym urzeczywistnia się to przez współpracę z parafią p.w. Świętego Antoniego Padewskiego a szczególnie z...