• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

   Koncepcją/misją pracy naszej placówki jest wychować podopieczną, która opuszczając nasz ośrodek będzie gotowa do funkcjonowania, życia, pracy we własnym środowisku, domu, społeczności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami obyczajowymi. Koncepcję/misję realizujemy w oparciu o zaakceptowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną modułowy plan wychowawczo-profilaktyczny wychowanki i grupy wychowawczej, na podstawie którego tworzone są Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) ewaluowane trzy razy w ciągu roku na spotkaniach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny sytuacji wychowanki.

    Rodzic/opiekun każdej z naszych wychowanek ma możliwość pisemnie zgłaszać, do dyrektora placówki, swoje uwagi co do koncepcji/misji naszej placówki, proponować ich modyfikację, dzielić się swoimi pomysłami.