• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

   Informujemy rodziców/opiekunów prawnych ubiegających się o zwolnienie z opłat za wyżywienie w MOW, że wnioski należy składać do Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi;91-008 Łódź ul. Drewnowska 151.

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 2486/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2023 r. osoba upoważnioną do dokonywania zwolnień z opłat za wyżywienie w MOW nr 3 w Łodzi jest Dyrektor tej placówki.
Wniosek rodzica/opiekuna prawnego musi być umotywowany oraz poparty stosownymi dokumentami o zarobkach, obciążeniach itp.