Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

     

      Głównym założeniem i celem zajęć "Nie samą pracą i obowiązkami człowiek żyje. Jak zagospodarować czas wolny, gdzie się rozerwać?" będzie wzbudzanie u wychowanek chęci do poszukiwania i korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu zamiast bezczynnego i bezmyślnego oglądania nic nie wnoszących seriali.

Prowadzący zajęcia, p.Jarosław Jan, spodziewa się, że po zajęciach dziewczyny będą wiedziały, że można czas wolny spędzić aktywnie fizycznie lub intelektualnie, gdzie poszukiwać różnych form spędzania wolnego czasu; że można spędzić ciekawie wolny czas za darmo lub niewielką kwotę pieniędzy; będą umiały same wyszukać różne oferty sportowe, kulturalne aby spędzić miło czas wolny.

W czasie zajęć prowadzący zaproponuje wyjścia do kina, muzeum, sal koncertowych Akademii Muzycznej, na wystawy, na łyżwy/rolki, rowery ...


     

      W projekcie "KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ szansą na lepsze jutro" realizowane będą zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej w zawodzie krawiec. Prowadząca zajęcia pani Kazimiera Sankowska ma na celu przede wszystkim zainteresować uczestniczki zawodem krawca. Planuje zaprezentować ten zawód jako atrakcyjne zajęcie i wskazać potrzebę i możliwości zatrudnienia dla krawców na rynku pracy. Wśród zadań, które będą realizowane w ramach warsztatów, są zaplanowane proste prace wyszywane i szyte ręcznie, ale także maszynowo, np. obrus, serweta, zasłony, firany. W ramach zajęć odbędą się także wycieczki do zakładu odzieżowego i pracowni krawieckiej w teatrze. Pani Sankowska ma nadzieję, że dzięki zajęciom zainteresuje dziewczyny zawodem, czego skutkiem będzie wybór szkoły czy miejsca pracy w tym kierunku.

 

     

      Zajęcia doradztwa zawodowego mają na celu przygotować wychowanki do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Niezbędne jest wyposażenie uczennic w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestniczki zajęć powinny znać system kształcenia, oferty szkół ponadgimnazjalnych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. Przy okazji celem zajęć stanie się także budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby, kształtowanie umiejętności dokonywanie przemyślanych decyzji i rozwinięcie motywacji do nauki. Takie cele stawia sobie prowadząca zajęcia – p.Renata Dziadycz.

Tags:

     

      Pan Marek Stępień przygotowuje dla uczestniczek projektu zajęcia warsztatowe, których założeniem jest przede wszystkim zintegrowanie uczennic tworzących grupę, wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie a dodatkowo zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych z zakresu elektryczności oraz poznanie i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy „obchodzeniu się” z prądem. Oprócz zajęć z grupowych będą także realizowane rozmowy indywidualne.

 

     

      W ofercie zajęć projektowych dla wychowanek MOW nr 3 są także zajęcia turystyczno - rekreacyjne. W programie zajęć są przewidziane rajdy rowerowe, spacery, czy wycieczki, gdzie oprócz zaktywizowania uczestniczek przez czynny wypoczynek za każdym razem celem wyprawy są ciekawe zakątki naszego miasta czy dalszych okolic Łodzi. Wśród dodatkowych założeń cyklu zajęć są także:

  • Zapobieganie i przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom wśród dziewcząt.
  • Obcowanie z otaczającą przyrodą ­ i wdrażanie do jej poszanowania.
  • Wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i ­ wdrażanie do czynnego wypoczynku
  • Aktywizowanie i wspieranie ucznia w działaniach na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej.
  • Wyrobienie nawyków higienicznych, poprawa wydolności i ogólnej sprawności fizycznej.
  • Kształtowanie umiejętności organizowania wycieczek pieszych i rowerowych.
  • Kształtowanie umiejętności doboru odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu w zależności od rodzaju wycieczki.
  • Kształtowanie umiejętności przewidywania zdarzeń przyczynowo skutkowych.

      Szczegółowy plan zajeć zawiera następujące propozycje: Rajd rowerowy, (32 km) - Bechcice - cmentarz z okresu I wojny światowej, Spacer na Stary Cmentarz przy ul.Ogrodowej w Łodzi, Rajd rowerowy (25 km) - Las Łagiewnicki, Niepodległościowy Przejazd Rowerowy w Święto Niepodległości, Wycieczka do Parku Źródliska - wizyta w Palmiarni, inne zajęcia piesze i rowerowe oraz z wykorzystaniem kijków do Nordic Nacking, zarówno w obrębie miasta Łodzi jak i poza nim.

Tags:

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.