Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

program seminarium Praca z łobuzemRejestracja uczestników w godz. 900 – 930

Część I – Oficjalne otwarcie i wystąpienia panelowe 900 –1100

930 – 1000 – Uroczyste otwarcie Seminarium: wystąpienia Magnificencji  Dziekana  Wydziału Nauk o Wychowaniu, Dyrektora MOW nr 3 i przedstawicieli władz Łodzi

1000 – 1020 – „Zawodowa  osobowość nauczyciela i wychowawcy w perspektywie tradycyjnej i nowej pedagogiki resocjalizacyjnej”  – dr Renata Szczepanik, Uniwersytet Łódzki

1020 – 1040 – „Pedagog resocjalizujący -  Mistrz czy rzemieślnik?”  – prof. nadzw. dr hab. Irena Motow,  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

1040 – 1100 – „Higiena psychiczna w zawodzie pedagoga resocjalizującego” – prof. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1100 – 1120 Przerwa kawowa

Część II  – „Mój zawód – moje życie”  wystąpienia pedagogów resocjalizacyjnych związanych z MOW nr 3 w Łodzi 1120 – 1305

1120 – 1135 – „Jeżeli chcesz, to chodź…świadomy wybór, czy przypadek” – mgr Krystyna Fuerst,  Uniwersytet Łódzki

1135 – 1150 – „Pasja i praca czy pasja lub praca” – mgr Jarosław Jan,  MOW Nr 3

1150 – 1205 – „ Czy wakacje są przerwą w wychowaniu” – mgr Adam Dowgird,  MOW Nr 3

1205 – 1220 – „Bezradność instytucjonalna – doświadczenia podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, czyli o systemie, który nie uwzględnia trudnych sytuacji” – mgr Natalia Wnuk – Walasińska,  MOW Nr 3

1220 – 1235 – „Droga Św. Jakuba narzędziem pracy resocjalizacyjnej” – dr Maciej Samolej, MOW Nr 3

1235 – 1250 – „Łobuzem być…” – mgr Beata Moskot

1250 – 1305 –„Studenckie wyobrażenie pracy pedagoga resocjalizacyjnego” – przedstawiciel Naukowego Koło Resocjalizacji, Uniwersytet Łódzki

 1305 – 1330 Przerwa obiadowa

Część III – „Mój zawód – moje życie” – dobre praktyki  1330 – 1515

1330 – 1345 – „Zawsze jest czas na zmiany” – mgr Karol Rzeźnicki, MOS Nr 3

1345 – 1400 – „Od MOW-u  do SOS-u” – mgr Krzysztof Wilski, AHE

1400 – 1415 – „Kiedy niemożliwe staje się rzeczywistością…” – mgr Andrzej Gęsiarz, MOW Herby

1415 – 1430 – „Zarazić pasją” – mgr Paweł Żak, MOS Nr 2

1430 – 1500 – Dyskusja

1500 – 1515 – Zakończenie seminarium – dr n. t. inż. Hanna Radziszewska,  MOW Nr3

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.