• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
projekt 2014   Projekt „KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ szansą na lepsze jutro” finansowany z programu operacyjnego - Kapitał Ludzki ma na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego 80 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz motywacji do nauki dzięki wsparciu psychopedagogicznemu, działaniom wolontariackim na rzecz innych osób i instytucji, a także poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zorganizowanie warsztatów proorientacji zawodowej w roku szkolnym 2014/15.

 

Projekt realizowany będzie w okresie 8 sierpnia 2014 - 30 czerwca 2014r


Szczegółowymi celami projektu będą:

 • wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych dla uczennic zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
 • przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu szkolnictwa dla uczestniczek projektu poprzez zajęcia terapeutyczno-psychologiczne;
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji kluczowych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez podejmowanie wolontariatu, pomocy innym czy prowadzeniem imprez w czasie trwania projektu;
 • wdrożenie efektywnego programu informacyjno-warsztatowego dla uczestniczek poprzez zajęcia z doradcą zawodowym i socjoterapeutami;