• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
      Pan Marek Stępień przygotowuje dla uczestniczek projektu zajęcia warsztatowe, których założeniem jest przede wszystkim zintegrowanie uczennic tworzących grupę, wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie a dodatkowo zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych z...

      W ofercie zajęć projektowych dla wychowanek MOW nr 3 są także zajęcia turystyczno - rekreacyjne. W programie zajęć są przewidziane rajdy rowerowe, spacery, czy wycieczki, gdzie oprócz zaktywizowania uczestniczek przez...

      Zajęcia doradztwa zawodowego mają na celu przygotować wychowanki do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron,

      Zajęcia plastyczne prowadzone są przez panią Monikę Boczarską. Na zajęciach dziewczyny uczą się różnych technik plastycznych. Poznają środki wyrazu plastycznego, różne materiały, z których można robić ciekawe dzieła.       Celem zajęć...