• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 211 bierze udział w Programie #LaboratoriaPrzyszłości www.gov.pl/laboratorialogo laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.   

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.


 W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł. i zakupiła następujący sprzęt: 

 1. Drukarkę 3D wraz z akcesoriami i filamentem.
 2. Laptop do współpracy z drukarką 3D.
 3. Mikrokontroler Arduino z czujnikami i akcesoriami.
 4. Stację lutowniczą z gorącym powietrzem.
 5. Aparat fotograficzny wraz z akcesoriami.
 6. Statyw z akcesoriami.
 7. Mikroport z akcesoriami.
 8. Oświetlenie do realizacji nagrań.
 9. Gimbal.
 10. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami.

 

Wyposażenie zostało zakupione do sal lekcyjnych. Powyższy sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach informatycznych, przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Drukarka 3d wraz z laptopem pozwoli na wydruk m. in. własnych, stworzonych przez uczennice projektów, narzędzi dydaktycznych i pomocy naukowych, pamiątek, nagród i upominków – z gotowych projektów, jak i stworzonych podczas zajęć, elementów makiet, wynalazków i modeli, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji, w pracy projektowej lub prezentacji.

Dzięki mikrokontrolerowi Arduino uczennice będą miały możliwość nauki programowania oraz poszerzą swoją  wiedzę z zakresu elektroniki i nowoczesnej technologii.

Stacja lutownicza umożliwi naukę lutowania podczas zajęć technicznych.

Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania oraz akcesoria w postaci: statywu, lamp, mikrofonu, mikroportu i gimablu umożliwi naukę fotografowania i filmowania oraz pozwoli stworzyć niezapomniane materiały z życia szkoły i uczniów.

 

GRAFIKA 1GRAFIKA 2GRAFIKA 3GRAFIKA 4GRAFIKA 5GRAFIKA 6