• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
    Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej...

      Informujemy rodziców/opiekunów prawnych ubiegających się o zwolnienie z opłat za wyżywienie w MOW, że wnioski należy składać do Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi;91-008 Łódź...

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku kucharz w wymiarze 0,75 etatu. Szczegóły pod nr tel 042 612-29-35  
   Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie usług szkoleniowych w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych...